A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Chile - Průvodce

Prvním Evropanem, který objevil Ohňovou zemi, Chile a průliv oddělující Ohňovou zemi od zbytku kontinentu, byl v roce 1520 portugalský mořeplavec Fernao de Magalhaes.

Před příchodem kolonizátorů zemi obývali Araukánci (Mapučové), severní část patřila Inkům, žili zde Atacamci a Čaugové. Během 15. století se Inkové snažili proniknout dále do Chile, ale indiánské kmeny Araukánců je zadržely.

V letech 1535–1536 obsadil zemi válečník Diego de Almagro z Peru. Španělé se dostali do Chile z Peru. Dobyvatel Pedro de Valdivia, který zde založil město Santiago, je v roce 1553 zabit v bitvě, Araukánci vyhlásili Španělům válku, rychle si osvojili vojenskou strategii a postupně dobyvatele z jihu vytlačili.
Na dlouhé období se stala hranicí mezi oběma stranami řeka Bío-Bío. Válka Araukánců proti Španělům a následně proti Chilanům trvala celých 350 let.

Pak se země zpustošená po válce začala pomalu rozvíjet, především zemědělství a těžba nerostů, vznikala nová města, začínal vzkvétat obchod.

Počátkem 19. století se začaly objevovat snahy o nezávislost. V roce 1810 došlo ke vzpouře proti Španělům, vedené Bernardem O´Higginsem. Tato událost je považována za začátek válek o nezávislost. Mezi příznivci a odpůrci španělské vlády došlo k častým střetům. 12. února 1818 byla vyhlášena nezávislost. Nadále se však objevovaly snahy Španělů se bránit, nezávislost Chile uznali až roku 1844. O´Higgins se ujal vlády jako diktátor, až ho nakonec vlna vzrůstajícího odporu přinutila k abdikaci, po níž odešel do Peru.

Začala kolonizace jihu, na pozvání vlády sem přišlo několik tisíc Němců. Ve dvou válkách proti Peru a Bolívii (tzv. válka o Pacifik) Chile získalo další území o rozloze 60 000 km² v oblasti Turapacá, Bolívie ztratila přístup k oceánu. Na sever země přicházeli především Britové za těžbou ledku. Kolonizace a přistěhovalectví na jihu se rychle rozrůstalo. Přicházeli sem hlavně Němci, Francouzi a Švýcaři, kteří zde měli možnost levně získat půdu.

V období první světové války zůstalo Chile neutrální. Po druhé světové válce rostla snaha levicových stoupenců dostat se k moci. V roce 1970 byl jmenován prezidentem socialistický senátor Salvador Allende, zemi čekalo znárodňování a pozemkové reformy. V roce 1973 se pak prezidentem stal vůdce vojenského převratu August Pinochet. Po vítězství opozice v roce 1989 odešel z funkce, ale kontrolu nad armádou si ponechal až do roku 1997, kdy v Chile byla obnovena demokracie.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA